ALEKSANDRA LASLO

Rodena 6. kolovoza 1981. u Zagrebu. Maturu položila na Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn, Odjel keramike u Zagrebu 1999. Diplomirala na Odsjeku za restauriranje/konzerviranje umjetnina, Smjer kiparstvo, Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu 2013.

Izlagala na: 15. medunarodnoj izložbi minijatura, Zaprešic, 2012. 16. medunarodnoj izložbi minijatura, Zaprešic, 2013. 17. medunarodnoj izložbi minijatura, Zaprešic, 2014. tel.: 091 555 2414 e-mail: aleksandra.laslo@gmail.comDesign by Arta studio