Kreativni izričaj kroz asocijativne misli

- Radionica:
Kreativni izričaj kroz asocijativne misli:
Kako podržati i održati samopoštovanje i samopouzdanje,
edukacija kroz iskustvenu grupu, pomoć i podrška u radu na sebi

Radeći u privatnoj praksi osjetila sam potrebu edukacije kao oblika podrške i pomoći osobama koje rade na sebi. Psihoterapija, kao i drugi pristupi u radu na sebi, podrazumijevaju introspektivni pogled, dok nas većina procesa kroz koje prolazimo tijekom našeg djetinjstva i odrastanja, poput odgoja i obrazovanja, upućuju na pogled prema van. Ovaj disbalans nerijetko je jedan od glavnih čimbenika nastanka „nesporazuma“ pojedinca sa samim sobom, koji se iskazuju kroz različite psihičke ili psihosomatske simptome. Cilj edukacije je poboljšanje kvalitete života osobnim psihičkim razvojem, čime uklanjamo ili barem umanjujemo posljedice stresa, napetosti i straha i depresije.

Jedan od glavnih dijelova edukacije je pronalaženje kreativnog medija u prorađivanju emocija. S obzirom da su emocije temeljni čimbenik - „kompas“ na putovanju prema sebi, one nose i najveći dio energije koja je neizbalansirana i potisnuta. U pronalaženju emocionalno nezavršenih poslova, uvid je tek prvi korak na putovanju, a u procesuiranju blokirane energije i emocija različiti kreativni izričaji postaju alati za njihovo „oslobađanje“. Naučene kreativne alate možemo koristiti za procesuiranje emocija i u budućnosti, te tako spriječiti da se, nakon određenog nakupljanja, ne pretvore u različite poteškoće i simptome.

Rad u grupi svakom od polaznika daje mogućnost iznošenja osobnih iskustava i tako jača sposobnost refleksije i razvoja vlastite osobnosti. Osim toga, omogućava razvijanje samopoštovanja, osobne sigurnosti, samopouzdanja i izražavanja kreativnosti. Također, kao važan čimbenik, uključuje pojedinačnu interakciju voditeljice grupe s polaznikom, a istovremeno i s ostalim članovima grupe. U grupi sudjeluje 12 do 14 polaznika. Edukacija potiče pozitivne resurse svakog sudionika i razvija duboke osjećaje vlastitog identiteta.

Kroz radionicu ću sudionike upoznati s osnovama „putovanja“ prema sebi, s kvalitetnim i kreativnim načinima procesuiranja, odnosno nošenja s emocijama (posebno tzv. burom ili navalom emocija), s naglaskom na važnost pronalaženja adekvatnog (pojedinačno za svaku osobu) kreativnog medija kao alata za procesuiranje emocionalnih blokada.

U pronalaženju kreativnog medija, oblika kreativnog izražavanja koristit ću:

Kreativni izričaj kroz asocijativne misli - u pisanom obliku, te kolaž od fotografija iz raznih časopisa kao skupni model emocionalnog izraza grupe kao cjeline.

Sanja Horvat (1959.) diplomirana je socijalna radnica, psihoterapeutkinja, educirana kroz vise različitih specijalizacija s područja psihoterapije i mentalnog zdravlja (gestalt psihoterapija, integrativna psihoterapija, poslijediplomski studij iz psihotraumatologije na Medicinskom fakultetu). Iskustvo je stjecala i obavljajući poslove u sustavu skrbi kroz državnu upravu, kao viša stručna savjetnica za psihosocijalne programe. U tome je okviru kreirala različite vrste edukacija i savjetovanja za djelatnike državnog sustava s ciljem prepoznavanja i mijenjanja vlastitih stavova, navika i predrasuda koje ih ometaju u osobnom i profesionalnom rastu i razvoju. Posebno se bavi edukacijom i treninzima na razvoju samopoštovanja, samopouzdanja, motivaciji. Organizira i vodi grupne treninge za osvještavanje vlastitih sposobnosti, vještina pozitivnog komuniciranja, preuzimanja pozitivnih stavova i razvoj kreativnih kapaciteta.

Moj profesionalni moto:

Budite kreator svog vlastitog života,
dozvolite svojoj kreativnosti da se pokaže u punom svjetlu.
Sanja HorvatDesign by Arta studio