MEDIKALIZACIJA PATNJE I PSIHIJATRIZACIJA ŽIVOTA

Teme i teze razgovora:

Koliko je psihijatrija agentura marketinga farmaceutskih tvrtki? Da li su farmaceutske tvrtke kolonizirale područje mentalnog zdravlja što za posljedicu ima jedinstveni povijesni eksperiment planetarne epidemije uzimanja psihofarmaka?

Naime, u posljednjih trideset godina bez pravih stručno-znanstvenih prodora došlo do dijagnostičke hiperinflacije „novotkrivenih“ psihičkih poremećaja čime je započeo proces psihijatrizacije do tada normalnog dijela pučanstva. Psihopatološko se u sve većoj mjeri približilo normalnome, i dovelo do medikalizacije pojedinih negativnih životnih stanja i osjećanja koja su sastavni dio ljudske egzistencije, koje od sada moramo „liječiti“, to jest otklanjati psihofarmacima i psihoterapijom. Psihička normalnost počela je podrazumijevati ne samo odsustvo psihičkih poremećaja već i samih (pred)znakova psihičkih poremećaja. Širenje prostora „psihopatološkog“ na uštrb normalnog, uz istodobno inzistiranje na tezi da su psihički poremećaji zapravo „bolesti mozga“ učinila je psihijatriju podložnom manipulativnom uplivu farmaceutskih tvrtki.

Navedeno se posebno odnosi na umjetno proizvedenu epidemiju depresivnih poremećaja, koja traje od konca osamdesetih godina. Povijest psihijatrizacije svakodnevne životne patnje ljudstva zemalja razvijenog zapada nije tako duga i moguće ju je izložiti kroz četiri konceptualna trenda. Prvi, i sada već uvelike zaboravljeni, bio je trend „neurastenije“ (od kojeg je dominantno građanstvo europskih država „pobolijevalo“ od konca devetnaestog do dvadesetih godina prošlog stoljeća). Drugi veliki koncept bio je onaj „neuroze“ i „neurotskih poremećaja“, čija je vladavina trajala od početka do osamdesetih godina prošlog stoljeća. Treći je koncept „anksioznosti“ (pod koji se podvodi i famozni pojam „stresa“, koji je u samorazumijevanju ljudstva zapadnih zemalja dominirao od pedesetih do osamdesetih godina dvadesetog stoljeća. I četvrti je ovaj aktualni koncept „depresije“, koji vlada od konca osamdesetih godina do dana današnjeg. Za razgovor je posebno potrebno objasniti kako je su koncepti „neurotskog“ i „anksioznog“ ukinuti i ribrendirani u depresivni pol poremećaja. Isto tako, važno je objasniti kako i kojim postupcima se od malog entiteta ondašnje endogene melankolične psihotične depresije i po pojavnosti nešto većeg entiteta neurotske depresije došlo do ovog današnjeg eksponencijalnog epidemijskog booma depresivniih poremećaja. Uz naznaku da kroz planetarne javno-zdravstvene akcije mentalnog zdravlja zemlje razvijenog zapada konceptom psihijatrizacije životne patnje prosvjetiteljski procjepljuju i pučanstvo manje razvijenih zemalja (tako da i ono bilježi značajan rast depresivnih, bipolarnih i psihotičnih poremećaja).

Kratka biografija:

Dr. Robert Torre psihijatar je s višegodišnjim iskustvom rada s osobama sa problemom pijenja, kockanja, klađenja i zlouporabe droga, te autor je više knjiga iz područja psihijatrije ovisnosti.Design by Arta studio