Helena Klakočar

Umijeće ograđivanja (ironična vizija)

Odnos Europe i njenog prirodnog okruženja temeljni su za razumijevanje položaja i specifičnog zbira obilježja vrijednosti koje opisujemo kao genius loci. Posebnost položaja Balkana određena je odnosom nekoliko izuzetno vrijednih prirodnih vrijednosti i po čovjeku stvorenih obilježja aglomeracije koja se povijesno razvijaju.

Šumoviti masivi, nizine bogate vodom i vodenim površinama te vrijednim obradivim površinama, planine na sjeveru i rijeke na jugu, množina i kvaliteta zelenila kao prirodnog okvira gradova i njihovo urbano zelenilo najrazličitije tipologije od samog početka povijesnog razvoja gradova snažno utječu na koncepciju prostornog oblikovanja

Budućnost Europe ovisit će u velikoj mjeri o pristupu izbjegličkoj krizi, europske države moraju pokazati više solidarnosti kako bi se zajedno suočile s tim povijesnim izazovom. Imigranti moraju postati kontrolirani i nevidljivi građani Europe.

Primjer dobre prakse je nedavno neprimjetno ukidanje noćnih vlakova
Zagreb – Beograd. Na internetskim stranicama ti vlakovi su uredno prikazani na voznom redu ali oni, u stvarnosti, ne voze. Službenica HŽ-a (putnički prijevoz)
na telefonskim informacijama objašnjava razlog: trenutna izbjeglička kriza.

U današnjoj Europi značenje solidarnosti je sposobnost zaštitite vlastitog Prostora Utopije za dobro većine koja ne želi nikakve kontakte ni sa siromašnima ni sa beskućnicima, a kamoli izbjeglicama. Umjetnička organizacija Javni prostor nudi nekoliko prostornih rješenja za prikrivene koridore i alternativne puteve migranata koji trebaju efikasno onemogućiti bilo kakve kontakte i integraciju.

SUBMARINES IN ADRIATICDesign by Arta studio