... Čo ko – moj Čikolatinu...

Kuhanje/izrada Čokolade crne za kuhanje i delanje Čokoslastica, za neStalnu konzumaciju a usto kao i komercijalizaciju konzumacije ljubavne deLICiJE (maČisticko upucavanje, maČo menovi krkaju slaninicu a poklanjaju Čikolatinku)...ak' nemaŠ ljubafi jemaŠ kockicu ČokoLA LA DeDesign by Arta studio