O festivalu prvih

Festival prvih pokrenuo je multimedijalni umjetnik Željko Zorica (1957. – 2013.) postavivši ga kao smotru dostignuća stvaratelja različitih umjetničkih i neumjetničkih profila. FP svake godine proglašava središnju temu. Dosadašnje teme bile su: reklamokracija, GMO i biotehnologije, dominacije, mine, društvena odgovornost kapitala, mediji i prava djeteta, besplatno obrazovanje, poslovi sa Suncem, nepoznata mjesta u hrvatskoj umjetnosti 70-ih i 80-ih, nada, društvo razočaranja te depresija.
Odgovarajući svojim radovima na zadanu temu na FP se prijavljuju oni koji na bilo koji način žele govoriti kritički. Jedini je uvjet da debitiraju u kategoriji/mediju za koji se prijavljuju. Festival prvih zadržava i pravo poziva sudjelovanja odabranim autorima.
U rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića (Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1981.) na stranici 262. doznajemo nešto činjenica o riječi debitant. Nejasni je klon nastao od francuske riječi debut koja označava:
1. prvi javni nastup
2. početak šahovske igre, otvaranje.
Pokretanje Festivala prvih 2003. godine bilo je važno kako bi se otvorio prostor na javnoj sceni u zatvorenoj sredini te omogućio inicijacijski trenutak onima koji dolaze i, još važnije, da bi se prisililo/privoljelo one umjetnike i sve ostale koji su već tu da se usude napustiti profesionalno i zanatski sređene manirističke dvorce svojeg javnog istupa.


Design by Arta studio