Petar Baba Miučin & Biljana Cincarević


performance - recital

SEĆANJA

Ko je ova kobila čija nas topla guzica
strpljivo vuče napred

Sudbina? Rodjena sestra?
Život ili smrt?
Java ili san?

Mi sedimo iza kočijaša
ovog što pije, pljuje,
povraća i psuje,
javno ogovara i lažno svedoči,
u mislima pod bundama
najjačih riba Ulan Batora
i mrmlja sebi u bradu:

najlepša su sećanja ostvareni snovi...
najlepša su sećanja ostvareni snovi...

 

NAZADDesign by Arta studio